Organisatie

Organisatiestructuur

Het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door de besloten vennootschap Kwintessens. Kwintessens Educatief is honderd procent aandeelhouder van Kwintessens BV, waarin de uitgeefactiviteiten zijn ondergebracht.

Kwintessens Educatief heeft geen winstoogmerk; alle gerealiseerde winst wordt opnieuw geïnvesteerd ten gunste van de maatschappelijke doelstelling.

Kwintessens beschikt over een creatief team van 25 medewerkers. Het team wordt voor het maken van de methodes en andere uitgaven steeds aangevuld met een groot aantal freelance collega’s: projectleiders, auteurs, redacteuren, vormgevers, illustratoren, trainers, musici en filmmakers.