ANBI-informatie

Stichting Kwintessens Educatief

NaamStichting Kwintessens Educatief (voorheen Stichting UnieNzv)
Bezoekadres Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort
PostadresPostbus 1492, 3800 LA Amersfoort
Telefoon033-4606025
E-mailinfo@kwintessens-educatief.nl
RISN812603345
DoelKwintessens Educatief (voorheen UnieNzv) stelt zich ten doel de vak- en vormingsgebieden levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren in het onderwijs te bevorderen, vooral door te investeren in educatief materiaal, door het bieden van scholing en training en door het agenderen van het belang van deze thema’s in maatschappelijk debat en onderwijs.
BeleidKwintessens Educatief richt zich op het (doen) maken van methodisch materiaal voor het basisonderwijs op twee thema's t.w. levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en sociaal-emotioneel leren (SEL). Op het eerste thema is Kwintessens marktleider en wordt ingezet op klantbehoud. Op het tweede thema is Kwintessens vooral innovator, met name door introductie van de methode Kwink. Kwintessens zal zich de komende jaren inzetten om het belang van sociaal-emotioneel leren voor de kwaliteit van onderwijs te onderstrepen en te bevorderen.
Naast materiaal ontwikkeling wordt ingezet op training en scholing op de genoemde vakgebieden. Ook wordt ingezet op een uitbreiding van activiteiten voor het voortgezet onderwijs, vooral op het gebied van burgerschap en sociaal-emotioneel leren.
BestuurDe Raad van Toezicht van Kwintessens-Educastief bestaat uit drie personen.

Voorzitter:
De heer M.R.J. (Michel) Rog, voormalig lid van de Tweede Kamer en wethouder van de Gemeente Haarlem

Leden:
Mevrouw A. (Anneke) Boswinkel, voormalig algemeen directeur en bestuurder van stichting PCBO Amersfoort
De heer H.D. (Henk-Dirk) de Haan, Chief Finance & Risk Officer a.s.r. real estate

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding die binnen de daarvoor van toepassing zijnde normen blijft.
MedewerkersOp 1 januari 2022 heeft Kwintessens Educatief 25 medewerkers in dienst. Voor de salariëring van de medewerkers wordt de Rechtspositieregeling van de PKN gevolgd.

Gegevens ANBI

U kunt hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen downloaden.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI van UnieNZV 2022

Enkelvoudige balans en staat van baten en lasten

U kunt hier de jaarrekening over 2021 downloaden.

Jaarrekening 2021