De kracht van inspirerend onderwijs

Godsdienstige- en Levensbeschouwelijke vorming en sociaal-emotioneel leren zijn essentiële vak- en vormingsgebieden voor goed en inspirerend onderwijs; zij vormen belangrijke bouwstenen voor de pedagogische kwaliteit van de school. Deze leergebieden dragen ook direct bij aan sociale cohesie, burgerschap en de persoonsvorming van leerlingen.

Kwintessens Educatief (voorheen UnieNzv) stelt zich ten doel deze vak- en vormingsgebieden te bevorderen, vooral door te investeren in educatief materiaal, door het bieden van scholing en training en door het agenderen van het belang van deze thema’s in maatschappelijk debat en onderwijs.

Kwintessens Educatief wil een bijdrage leveren aan inspirerend onderwijs als oefenplaats voor het leven.

Een belangrijk deel van de activiteiten wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Kwintessens BV. Kwintessens Educatief richt zich op alle denominaties in het onderwijs.

www.kwintessens.nl

Tot 1 september 2021 maakte de Stichting Edukans deel uit van UnieNzv en is sindsdien verzelfstandigd. Met ingang van 15 april 2022 heeft UnieNzv een nieuwe naam: Stichting Kwintessens Educatief.

Kwintessens betekent ‘de kern’, ‘het wezenlijke’, 'daar waar het om draait'.