Doelgroepen

Kinderen en jongeren centraal

In de doelstelling van UnieNzv staan kinderen en jongeren centraal. Zij vormen de belangrijkste doelgroep. Veelal wordt de doelgroep bereikt via een groot aantal intermediairs, die daarmee ook gerekend kunnen worden tot de doelgroep. UnieNzv richt zich op alle sectoren in het onderwijs, in het bijzonder op scholen in primair en voortgezet onderwijs en het opleidingsonderwijs. Via een gedifferentieerde marketing richt UnieNzv zich op scholen met een uiteenlopende signatuur (p.c., r.k., alg. bijz., openbaar). Binnen de sectoren kerk, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking richt UnieNzv zich ook op het netwerk van stakeholders. Dit betreft een diversiteit aan maatschappelijke organisaties.