Zorgen over kinderen van het kalifaat

TROUW | Zeker tachtig Nederlandse kinderen van jihadisten wonen op dit moment in kampen in Syrië en Irak. Er zijn vragen over hun gezondheid maar ook over het eventuele risico dat ze vormen bij terugkeer.

De Nederlandse kinderen in Syrië en Irak dreigen tussen wal en schip te vallen. De vraag wie er verantwoordelijk is voor het welzijn van die minderjarigen, blijkt lastig te beantwoorden. Volgens hulporganisatie Defence for Children komt dat door de spanning tussen de vrijheid van ouders om de verblijfplaats van hun kinderen te bepalen, en de verantwoordelijkheid die de Nederlandse overheid volgens het VN Kinderrechtenverdrag heeft om kinderen te beschermen.