Zonder intensieve landbouw kunnen we niet de wereldbevolking voeden én de natuur behouden, zeggen onderzoekers

TROUW | Als we de wereldbevolking willen voeden en toch natuur behouden, moeten we kiezen voor intensieve landbouw. Intensieve vormen van akkerbouw en veeteelt drukken minder op grond, water en milieu.

Dat schrijft een consortium van onderzoekers onder Britse leiding in vakblad Nature. De onderzoekers gaan hiermee in tegen het wijdverbreide idee dat extensieve vormen van landbouw beter zijn voor biodiversiteit en milieu dan de moderne systemen die alles uit de kast én de grond halen om hoge opbrengsten te krijgen.

Dat idee, schrijven de onderzoekers, heeft wortel kunnen schieten doordat meestal wordt gekeken naar de milieueffecten van landbouw per hectare. Om een zuiverder beeld te krijgen, moet je kijken naar de milieueffecten per eenheid product, een kilo melkeiwit bijvoorbeeld of een ton graan.