Wie vecht voor de bossen van Madagaskar moet vrezen voor zijn vrijheid

MO*Clovis Razafimalala is milieuactivist in Madagaskar en wil een einde maken aan de illegale houtkap die miljoenen opbrengt voor de regering.

In Madagaskar vormt de illegale export van tropisch hardhout een lucratieve economische bezigheid. De ontbossing heeft een negatieve impact op de natuurlijke rijkdom van het eiland. Milieuactivisten protesteren hiertegen, maar krijgen te maken met vijandelijkheden van de industrie.

De bossen op Madagaskar zijn een belangrijke biotoop van planten- en dierensoorten. Het gaat om een gebied van meer dan 100.000 km². De aanhoudende ontginning van het gebied voor landbouw en houtexport brengt veel geld op. Volgens de Wereldbank gaat het om een slordige $ 32 miljoen. De meeste uitvoer gaat naar Europa en Centraal-Azië voor ongeveer $ 17 miljoen. Het economisch belang voor de regering van Madagaskar is dus groot, vandaar dat milieuactivisten geen vrij spel krijgen.