Wie langer naar school gaat, leeft langer

MO* | Amerikaans onderzoek bevestigt link tussen opleidingsniveau en levensverwachtingEen Amerikaanse studie toont aan dat opleidingsniveau, en niet huidskleur, de beste voorspeller is van wie een lang leven beschoren is. Elke extra stap in een opleiding leidt tot 1,37 minder verloren jaren aan levensverwachting, zeggen de onderzoekers.

Voor het eerst in decennia is de levensverwachting in de Verenigde Staten gedaald. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zouden mogelijke oorzaken te vinden zijn in de toegang tot de gezondheidszorg, het stijgende gebruik van drugs in de VS, een toename van psychische stoornissen en sociaaleconomische factoren. De relatieve impact van al deze mogelijke oorzaken bleek echter moeilijk te beoordelen.

Verschillende wetenschappelijke instellingen onder leiding van de Yale School of Medicine en de Universiteit van Alabama-Birmingham hebben toch geprobeerd om de impact van de twee variabelen die het vaakst verband houden met de levensverwachting te beoordelen: huidskleur en opleiding. Dat deden ze door gegevens te analyseren over de levensloop van 5114 zwarte en witte mensen in vier Amerikaanse steden.Deze mensen werden iets meer dan dertig jaar geleden al gerekruteerd voor een langetermijnstudie over het risico op de ontwikkeling van coronaire hartaandoeningen bij jonge volwassenen. Ze waren toen begin twintig en zijn nu halverwege de vijftig.

De resultaten tonen aan dat het opleidingsniveau en niet het ras, de beste voorspeller is van wie het langst zal leven. Dat stellen de onderzoekers in het tijdschrift American Journal of Public Health.