Wie beschermt vluchtelingen in de Coronacrisis?

ONEWORLD | Op de Europese Unie hoeven zij niet te rekenen

Europese leiders zijn vooral bezig met de zorgelijke besmettingscurves in eigen land. Voor vluchtelingen dreigt ondertussen een humanitaire ramp, deels veroorzaakt door Europees beleid. Wat doet de Europese Unie nu voor deze kwetsbare groep mensen?

Elk EU-land is verplicht om mensen die asiel willen aanvragen, die gelegenheid te bieden. Toch schort het een na het andere land vanwege corona de asielprocedures op. Aparte Europa-brede afspraken over de opvang van vluchtelingen in tijdens van crises ontbreken.

Vluchtelingen zijn nu dus afhankelijk van de lidstaten. Van Griekenland, waar tienduizenden vluchtelingen vastzitten, maar ook van andere Europese landen. Dat de EU-buitengrenzen sinds 17 maart vanwege corona zijn gesloten, betekent namelijk niet dat vluchtelingen aan de ‘poorten’ wachten tot het virus is bestreden. Zo komen er in Spanje nog altijd bootjes met migranten aan en melden mensen zich overal bij Europese opvangcentra voor asielzoekers. “Ze waren voorheen ook niet welkom in Europa, dus zijn ze nu niet ineens onder de indruk omdat de grenzen vanwege corona gesloten zijn”, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling.