Wereldwijde uitstoot CO2 dit jaar weer toegenomen

deVolkskrantDe wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2 zal dit jaar een nieuw record bereiken. Dat zal het alleen maar lastiger maken om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, waarover nu wordt onderhandeld in Polen. De internationale onderzoeksorganisatie Global Carbon Project maakte de prognoses voor 2018 woensdag bekend. 

De stijging die onlangs nog in een VN-rapport (Emissions Gap Report) is gesignaleerd voor 2017 zet zich door in 2018. De wereldwijde emissies van kooldioxide zullen in 2018 naar verwachting met ruim 2 procent stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. Belangrijkste reden is een forse groei van het gebruik van steenkool, maar ook het verstoken van gas en olie bleef toenemen. Veruit de grootste CO2-vervuiler is China, waar de emissies dit jaar naar verwachting met 4,7 procent stijgen en daarmee een nieuwe piek bereiken. Verwacht wordt dat ze de komende jaren verder toenemen.