Weeshuistoerisme neemt toe in Cambodja

MO* | Het gebeurt dagelijks in Cambodja. Tevreden toeristen keren terug naar hun comfortabele hotelkamer met een camera vol prachtige beelden van zingende en dansende wezen. Ze hebben uitgebreid geposeerd met kinderen die breed lachen uit dankbaarheid voor de gulle donaties en cadeaus. In het armzalige weeshuis dat deze bevoorrechte westerlingen bezochten, hebben ze de wereld een beetje verbeterd. En iedereen op Facebook moet dat weten.