‘We vertrouwen onze leerkrachten niet meer’

TROUW | Met bijna veertig jaar onderwijservaring meen ik te kunnen aangeven dat het gebrek aan vertrouwen in de deskundigheid van de leerkracht echter de grootste oorzaak is van dit alles.Alle administratieve activiteiten zoals het minutieus bijhouden van dossiers is totaal overbodig maar wordt als noodzakelijk geacht door de inspectie van het onderwijs, de samenwerkingsverbanden, de zorgverzekeraars, directies en zo meer. Ook het onderwijs zelf, directies voorop, hebben hieraan bijgedragen. Dit administratieve monster is gecreëerd om de kwaliteit van het onderwijs te bewijzen en als dekmantel voor de leerkracht, en niet om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.