Wat zegt de Bijbel over voltooid leven?

TROUW | ‘God wil dat wij een leefbaar leven leiden. Als dat niet meer kan, mag het klaar zijn’, vindt Joost Röselaers van de remonstranten. Woensdag houden die een besloten debat over hulp bij levensbeëindiging wanneer iemand het leven als voltooid ziet – wat nu niet mag maar wat D66 wil regelen. De Protestantse Kerk in Nederland en de katholieke kerk zien in de Bijbel juist een oproep tot overgave; de mens mag het leven niet in eigen hand nemen. Drie visies.