Waarom onderwijsvernieuwingen vaak mislukken

KOMENSKY POST | Volgens de Staat van het Onderwijs 2019 is het aantal vernieuwingen in het onderwijs de afgelopen twintig jaar enorm toegenomen. Sinds 2001/2002 is het aanbod aan vernieuwende onderwijsvisies in het basisonderwijs met 50% toegenomen. Voor het voortgezet onderwijs is de stijging van profileringen zelfs 60%. De traditionele vernieuwingsscholen bestaan al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. De afgelopen twee decennia is er dus een aanzienlijk aantal vernieuwende concepten aan toegevoegd, waaronder: atelier onderwijs, agora, brainport scholen, nieuw leren, school of understanding, iPad-scholen en kunskapsskolan.

Even een korte zijweg. De grote diversiteit in het aanbod aan scholen maakt ons onderwijs internationaal uniek. Die diversiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijheid van onderwijs, die sinds 1917 in ons land een grondrecht is. Dit betekent dat alle publieke scholen door de overheid worden bekostigd, ongeacht het type onderwijs dat zij aanbieden. Artikel 23 biedt niet alleen vrijheid ten aanzien van schoolkeuze, maar het geeft scholen ook veel ruimte om zelf beslissingen over het curriculum te nemen.