VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie

NOS | VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan zich voorstellen dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt. In een discussiestuk over de koers van zijn partij schrijft Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden als er salafistische scholen worden opgericht met een beroep op die vrijheid van onderwijs.

“Als de vrijheid van onderwijs als ongewenst neveneffect heeft dat er scholen worden opgericht die dienstbaar zijn aan segregatie en het in stand houden van parallelle samenlevingen, moeten we dat stoppen.”

In een interview met De Telegraaf voegt Dijkhoff daaraan toe: “We moeten op zoek naar een oplossing en daarbij is geen taboe. We moeten de angst laten varen om bij artikel 23 (de vrijheid van onderwijs, red.) in de buurt te komen.”