‘Vrijheid van onderwijs is juist heel liberaal’

TROUW | John Exalto maakt er geen geheim van: hij is een groot een voorstander van de vrijheid van onderwijs. “En dat ben ik alleen nog maar meer geworden”, zegt de historicus in zijn werkkamer in de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn onlangs verschenen boek ‘Van wie is het kind?’ gaat Exalto in op de vraag hoe Nederland de afgelopen tweehonderd jaar omging met de vrijheid van onderwijs. Exalto is universitair docent historische pedagogiek en begeeft zich in zijn onderzoek vaak op het snijvlak van opvoeding, onderwijs en levensbeschouwing. Dit jubileum is dan ook een kolfje naar zijn hand. In 1917, dit jaar honderd jaar geleden, kwam er een einde aan de sterk ideologisch geladen schoolstrijd (zie kader). Sindsdien is de vrijheid van onderwijs vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet.

Heeft vrijheid van onderwijs, een eeuw geleden ingevoerd, nog wel toekomst? Onderwijshistoricus John Exalto hoopt van wel, maar is er niet gerust op. ‘De islam plaatst ons voor een heel nieuw probleem.’