Voor veel scholen is armoede een black box – deze handreiking helpt

VERUS | Niets wat te voorkomen is, mag de talentontwikkeling van een kind in de weg staan. Dat is het uitgangspunt van programmamanager Gelijke Kansen Monaïm Benrida. Daarom heeft de school de verantwoordelijkheid in actie te komen als ze ziet dat een kind opgroeit in armoede.

Het Ministerie van OCW startte een programma voor het bevorderen van gelijke kansen nadat de onderwijsinspectie vier jaar geleden een toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs constateerde. Het ministerie zet met beleidsmaatregelen in op bijvoorbeeld het versoepelen van de overgangen in het onderwijs, legt Benrida uit, en tegelijkertijd is er een ‘netwerkaanpak’ (de Gelijke Kansen Alliantie): samenwerking en kennisuitwisseling met gemeenten en onderwijs.

School als vindplaats

“Kansenongelijkheid speelt zich af in verschillende leefwerelden van kinderen”, legt Benrida uit. “Sociaal-, cultureel- en financieel kapitaal spelen allemaal mee. Armoede dus ook. Want opgroeien in armoede kan ondanks een hoge cognitie belemmerend werken voor maximale talentontwikkeling.”

School en klaslokaal spelen een belangrijke rol. Benrida: “Dat zijn belangrijke vindplaatsen voor leven in armoede. We willen de leraar helpen in het signaleren van armoede en het verder brengen van dat signaal naar organisaties die budgetten en mogelijkheden hebben.”