Vluchteling moet te lang wachten op hereniging met zijn gezin

De IND beoordeelt 86 procent van de aanvragen voor gezinshereniging niet op tijd.

 TROUW | Slechts één op de zeven vluchtelingen hoort binnen de maximale wettelijke termijn van zes maanden of zijn gezinsleden naar Nederland mogen komen. Ondanks het gestabiliseerde aantal asielaanvragen, doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) langer over deze beslissingen. Dat valt te lezen in de gisteren verschenen Rapportage Vreemdelingenketen 2017 van het ministerie van justitie en veiligheid.