Victimoloog: De Zusters van de Goede Herder buitten meisjes uit en de overheid wist dat. Laat ze dat erkennen

TROUW | Komt er genoegdoening voor de vrouwen die als tieners jarenlang onbetaald moesten zwoegen voor de nonnen? De Kamer praat erover.

Duizenden meisjes hebben tussen 1876 en 1978 onbetaalde dwangarbeid verricht in de katholieke gestichten van de Zusters van De Goede Herder in Almelo, Tilburg, Zoeterwoude en Velp. Instellingen die onder toezicht stonden van de Nederlandse jeugdzorg. Hoogleraar victimologie Jan van Dijk deed onderzoek naar de misstanden en wil dat de overheid haar rol erkent. Woensdag spreekt de Tweede Kamer erover met minister Sander Dekker van rechtsbescherming. Van Dijk blikt vooruit.