Veel ngo’s kunnen armen en extreem armen niet uit elkaar houden

TROUW | Volgens onderzoeker Anika Altaf zijn extreem armen vaak onzichtbaar in Azië of Afrika. Ook ngo’s zien ze over het hoofd. ‘Deze mensen zitten zo diep in de problemen dat ze zich terugtrekken.’

Wat is het verschil tussen arme en extreem arme mensen? Overeenkomsten zijn makkelijker te noemen, zoals een leven vol risico’s of de uitzichtloosheid. Toch is het onderscheid erg belangrijk, zegt wetenschapper Anika Altaf: elke groep kent andere problemen en heeft andere oplossingen nodig.

Veel ontwikkelingsorganisaties kunnen de armen en extreem armen niet uit elkaar houden. En het lukt ze ook niet om met hun projecten de allerarmsten te bereiken, zelfs niet als die hun belangrijkste doelgroep zijn. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De vele verborgen gezichten van extreme armoede’, waarop Altaf (33) vorige week is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.