Vanuit aandachtige betrokkenheid lesgeven: kleine interacties die veel in beweging brengen

VERUS | Als je als leraar voor de klas staat, waar gaat je aandacht dan naar uit? Lisette Bastiaansen gaat in haar proefschrift Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding dieper in op de relationele kant van het een jong mens op eigen benen staand in de wereld brengen. ‘’Aandachtige betrokkenheid zit ‘m in een basishouding: ontvangen, werkelijk aanwezig zijn, vanuit geduld meedragen en uitdagen naar de toekomst toe.’’

Lisette Bastiaansen werkte jarenlang als docent en studieloopbaanbegeleider bij HBO-instelling Fontys. Vanuit haar ervaringen kwam ze op het idee om een masteropleiding pedagogiek te gaan volgen. ‘’In de klas heb je altijd kinderen met wie het niet goed gaat. Zo was er een leerlinge met een moeilijke thuissituatie. Zij liep vast in de opleiding. Ik vroeg me of en hoe we haar als school konden en moesten helpen, hoe en waarbij we aandachtig betrokken konden en moesten zijn. Dit was de derde opleiding die ze probeerde. We konden haar toch niet gewoon óók weer op straat zetten? Wat mij betreft hebben we als school een opdracht hier. Een opdracht om haar te leren om op eigen benen in de wereld te kunnen (be)staan, los van haar familie, haar geschiedenis en thuissituatie. Om haar te ‘leren’ dus om zelf iemand te zijn.”