UnieNzv wordt Stichting Kwintessens Educatief

Stichting UnieNzv vormde sinds 2004 een samenwerkingsverband van Edukans en Kwintessens. Omdat Edukans zich steeds nadrukkelijk ontwikkelt tot een internationale organisatie is de samenwerking in UnieNzv minder voor de hand liggend. Daarom is besloten het gemeenschappelijk bestuur en toezicht te beëindigen zodat beide onderdelen hun eigen strategische ontwikkeling kunnen volgen. Beide organisaties blijven wel op dezelfde lokatie gehuisvest en zullen op facilitair gebied blijven samenwerken.

Omdat de naam UnieNzv vooral verbonden is met de genoemde periode van samenwerken, is ook besloten de naam te wijzigen van Stichting UnieNzv in Stichting Kwintessens Educatief. Kwintessens Educatief heeft als doelstelling het bevorderen van sociaal-emotioneel leren en levensbeschouwelijke vorming in het Nederlandse onderwijs. Kwintessens Educatief is enig aandeelhouder van Kwintessens B.V., die een belangrijk deel van de activiteiten uitvoert.