“Twintigers en dertigers zijn hun eigen project of onderneming geworden”

NIEUWW!J | Als je het mij twee jaar geleden gevraagd had, dan had ik nooit verwacht dat ik mijn masterthesis over millennials zou schrijven. Toch moest ik dat doen. Met mijn onderzoek Wij zijn kwetsbaar, ik ben verantwoordelijk, een onderzoek naar het doordenken van kwetsbaarheid bij 20’ers en 30’ers wilde ik eenzijdige beelden over millennials verruimen.

Verkeerde beelden

Het mediabeeld van een gepamperde 20’er die niet met tegenslag kan omgaan is een beperkt beeld, en doet geen recht aan de realiteit. Coachingsbedrijfjes verdienen veel geld aan de dolende 20’er en 30’er, maar ook zij houden de millennial een beperkt beeld voor van de werkelijkheid. Als je maar hard genoeg je best doet, en echt investeert in jezelf, dan kom je er wel. Die beelden kloppen niet.