Tien jaar onderwijsrecht: meer burgerschapsvorming, minder vrijheid

VERUS | De noodzaak om leerlingen en studenten de waarden en normen van de Nederlandse democratische rechtsstaat bij te brengen, is groter geworden. Dat vindt professor Miek Laemers. Vandaag houdt zij haar afscheidsrede als hoogleraar Onderwijsrecht aan de VU. “De vraag is: hoe ver moet de wetgever gaan om ervoor zorgen dat het onderwijs leerlingen opleidt tot fatsoenlijke burgers?”

De leerstoel die Laemers vervulde, wordt mede in stand gehouden door Verus. Zij wordt opgevolgd door professor Renée van Schoonhoven.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die Laemers na bijna een decennium op haar leerstoel ontwaart, is de toegenomen noodzaak om leerlingen en studenten de waarden en normen van de Nederlandse democratische rechtsstaat bij te brengen. Laemers: “De overheid pakt dat heel ernstig op. Ik denk dat dat ingegeven is door de ontwikkelingen bij sommige scholen die misschien wat afdrijven van het ideaal van integratie, sociale cohesie en waarden en normen zoals die in Nederland gelden.”