Studieschuld, woningnood, prestatiedruk: ‘Jongeren van nu hebben te maken met een giftige cocktail’

Met een studieschuld, woningnood, prestatiedruk en slecht betaalde (flex)banen schetst de Sociaal Economische Raad een donker toekomstbeeld voor  jongeren in een vandaag verschenen rapport. Een gesprek met Ser-voorzitter Mariëtte Hamer (61) en twee jongeren.

TROUW | Hoe goed zijn jongeren van 14 tot 35 jaar toegerust om een zelfstandig bestaan op te bouwen? Met die vraag begon het jongerenplatform van de Ser een onderzoek naar de staat van de mijlpalen op weg naar volwassenheid: de eerste studie, de eerste eigen woning, een serieuze baan en het stichten van een gezin.

Jongeren staan onder druk, is de algehele teneur. Het Nederlandse onderwijs is goed, maar problemen hebben ze genoeg, staat in het rapport: een studieschuld door het leenstelsel, prestatiedruk, slecht betaald flexwerk, woningnood en zorgen over de kwaliteit van kinderopvang. Daardoor bereiken ze, onvrijwillig, pas op latere leeftijd een zelfstandig bestaan.