Streven naar effectiviteit in sociaal domein past niet bij huidige tijd

SOCIALEVRAAGSTUKKEN | De vraag naar wat werkt in het sociaal domein is nog steeds het thema van veel congressen en onderzoeksprogramma’s. Soms als algemene vraag, soms met de toevoeging ‘voor wie in welke omstandigheden?’ en een enkele keer met: ‘waarom weten we nog steeds niet wat werkt?’ Hans Bosselaar vindt dit een naïeve vragen die niet meer passen bij deze tijd.