Steeds meer Nederlanders vinden klimaat een belangrijk thema. Maar vooral omdat ze vrezen dat het hen te veel geld kost.

TROUW | Het politieke gekrakeel over het klimaatbeleid en de afbouw van de gaswinning heeft de steun van de bevolking voor milieumaatregelen sterk doen afbrokkelen. Steeds minder Nederlanders zijn bereid daarvoor extra te betalen. Ze hebben de indruk dat Nederland al zijn steentje bijdraagt. Als het om de gaswinning gaat loopt de politiek volgens hen te hard van stapel.

Juist op de dag dat het kabinet het Klimaatakkoord presenteert, laat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien dat het draagvlak daarvoor in een aantal maanden sterk is afgenomen. Eind vorig jaar steeg de steun voor meer uitgaven aan de milieuaanpak nog naar het hoogste niveau ooit gemeten (46 procent). Maar in één kwartaal daalde die weer naar 38 procent, het niveau van twee jaar geleden.