Solidaridad breekt met de bisschoppen

Veertig jaar lang zamelde Solidaridad namens de bisschoppen geld in voor armen in Zuid-Amerika. De bisschoppen eisen meer zeggenschap, Solidaridad vindt dat ’onethisch’. Nu gaan ze scheiden.

„We hebben slechts nieuws.” Zo begint de brief die parochies, pastores en religieuzen vandaag krijgen van Solidaridad. De interkerkelijke hulpverleningsorganisatie verbreekt de banden met de Nederlandse bisschoppen. Lees meer in Trouw