Slechts 8 procent van de Nederlanders zegt ‘nee’ tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen

TROUW | Driekwart van de Nederlanders vindt dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit een CBS-enquête.

Volstrekt zorgeloos over vluchtelingen zijn lang niet alle Nederlanders. Ruim een kwart vindt hen een bedreiging van de Nederlandse normen en waarden en ruim een vijfde is van mening dat zij de veiligheid aantasten. En toch zegt slechts 8 procent van de Nederlanders ‘nee’ tegen de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) enquêteerde ruim 3300 Nederlanders. Ruim driekwart van hen vindt zonder meer dat Nederland vluchtelingen moet opvangen en nog eens 15 procent stelt zich neutraal op. Deze uitkomsten sporen grofweg met gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat eind vorig jaar al vaststelde dat de steun voor het opvangen van vluchtelingen in de afgelopen 25 jaar alleen maar gegroeid is, ondanks de enorme toestroom van een paar jaar geleden.