SER: Vluchtelingen hebben meer hulp nodig bij zoeken naar werk

TROUW | In de week dat de gesprekken tussen gemeenten en het ministerie over het nieuwe inburgeringsbeleid mislukten, legt de SER opnieuw bloot waarom vluchtelingen moeilijk werk vinden. Er moet volgens de Raad meer geld naar gemeenten.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning komen moeilijk aan het werk, concludeert de Sociaal Economische Raad (Ser) vandaag. Dat ligt deels aan het huidige inburgeringsbeleid. De Ser vindt dat statushouders meer begeleiding nodig hebben, dat gemeenten beter moeten samenwerken en dat het Rijk obstakels moet wegnemen die goede integratie in de weg staan. Veel van de problemen die de Ser signaleert zouden moeten worden opgelost met het nieuwe inburgeringsstelsel dat 2021 van start gaat. Maar de gesprekken tussen gemeenten en het Rijk daarover zijn deze week vastgelopen.