‘Scholen doen te weinig aan klimaatverandering’

Westers denken belemmert duurzaamheid in onderwijs

ONEWORLD | Volgens hoogleraar Arjen Wals bereiden scholen hun leerlingen onvoldoende voor op klimaatverandering en de omslag naar duurzame energie. Hoe leer je de jeugd van tegenwoordig wél met deze uitdagingen om te gaan?

Terwijl het juist de volgende generatie is die de gevolgen van klimaatverandering duidelijk gaat voelen, slaagt het onderwijs er onvoldoende in om leerlingen (van kleuter tot en met student) op een zinvolle manier te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken, betoogt Wals.

Hij is hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan Wageningen University & Research (WUR) en doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie.

Hoe het wel moet?

“Laat kinderen meer actief en handelingsgericht leren”, legt hij in een telefonisch interview uit. “Zoek bijvoorbeeld samen uit hoe je groene schoolpleinen kunt aanleggen of zonnepanelen op het dak installeert.”