Religieuze uitingsvormen worden steeds vaker uit het openbare leven verbannen

TROUW | Religieuze uitingsvormen worden vaker uit het openbare leven verbannen. Die trend signaleert het College voor de Rechten van de Mens in haar jaarreportage. De meerderheid, die seculier is, ziet steeds vaker een hoofddoek als onverenigbaar met een publieke functie, waarin men immers ‘neutraal’ moet zijn. Een verbod op de hoofddoek kan in de praktijk de draagster belemmeren in haar loopbaankansen. Het College pleit voor een meer ‘inclusieve’ opvatting van neutraliteit, zodat godsdienst en levensovertuiging niet per se tegenstrijdig zijn met onpartijdigheid.