Religieuze Nederlanders zijn nu in de minderheid

TROUW | Voor het eerst noemt meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf in onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek niet-religieus. Net iets minder dan vijftig procent rekent zichzelf tot een religieuze of levensbeschouwelijke groepering, zo schrijft het CBS in een studie die het vandaag publiceert.

Het CBS zag de groep religieus-betrokkenen de laatste jaren steeds verder krimpen. Eind jaren negentig beschouwde nog zestig procent van de bevolking zichzelf als onderdeel van een religieuze stroming of levensbeschouwing (zoals humanisme). In 2010 was dat ruim 55 procent, in 2016 50,3 procent.