Recensie van ‘Heilige Strijd’ van prof. Beatrice de Graaf

NIEUWW!J | Liefst 9.000 scholieren voteren in de ‘kindermiljoenennota 2017’ 27 miljard euro voor het leger. Dat is 3x zoveel als in de ‘volwassen’ rijksbegroting staat! Als het goed is, zou het boekje van De Graaf een antwoord aan die kinderen moeten bevatten.  Zij doet geen aparte poging om het voor kinderen te vertalen, – natuurlijk niet – maar we moeten wel bezien of de sterke focus op militaire veiligheid past bij de theologische/religieuze fundering van veiligheid, waarvan zij zegt dat onze tijd die nodig heeft.

Prof. de Graaf begint haar behandeling van het thema veiligheid met het fenomeen van rondzwervende bendes, die al gauw ‘ook in onze dagen rondzwerven’. Ze onderzoekt in feite (deze) onveiligheid. (p.15). Maar ze belooft (p. 22) ‘niet uitvoerig in te gaan op de angst voor de islam’, die we daar tegenwoordig al gauw mee in verband brengen.