Reactie Cordaid Begroting Ontwikkelingssamenwerking 2010

Cordaid constateert dat de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking het kind van de rekening is in de Rijksbegroting 2010. Voor het binnenlandse huishoudboekje vermijdt het kabinet zorgvuldig bezuinigingen om de economische recessie niet te verergeren. Ontwikkelingssamenwerking is daarom de enige post waar nu al zwaar op wordt bezuinigd, met 595 miljoen. Dit terwijl de armste landen al onevenredig harde klappen hebben te verduren, omdat zij erg zwaar worden getroffen door de economische crisis.

‘Uit de Rijksbegroting blijkt weinig ambitie en creativiteit om naar alternatieve oplossingen te zoeken voor ontwikkelingssamenwerking,’ vindt René Grotenhuis, directeur van Cordaid. ‘Bij de aanpak van de binnenlandse problemen is het kabinet creatiever en gedurfder’. Bovendien zou de crisis juist moeten worden aangegrepen om wereldwijd een duurzaamheidsslag te maken. ‘Maar daar zien we weinig van terug.’
Lees meer op fondsen.org