Pas op: straks lopen collega’s niet meer bij elkaar binnen

SOCIALEVRAAGSTUKKEN | Technologische ontwikkelingen veranderen ons werk snel. Maar dat pakt niet altijd even positief uit voor ons functioneren en ons contact met collega’s.Werk is aan het veranderen, en technologie is daarvan misschien wel één van de grootste motoren. Automatisering, robotisering en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Het gaat er al lang niet meer over of veranderingen plaatsvinden in hoe wij ons werk in de toekomst zullen organiseren en met elkaar samenwerken, maar vooral wanneerhoe en waar.

Grote technologische veranderingen gaan gepaard met economische vooruitgang, volgens grote namen op dit gebied zoals Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson van MIT. Maar profiteren werknemers van technologie, of gaan hun werkrelaties en werkprestaties er op achteruit? Eigenlijk weten we meer niet dan wel.  Alleen macro-analyses, waarbij het accent ligt op de invloed van technologie op de markt, zullen ons hierbij niet veel verder helpen. We moeten afdalen naar het niveau waar het werkelijk gebeurt, naar het organisatieniveau.