Participatiesamenleving: de opkomst en neergang van een begrip

SOCIALE VRAAGSTUKKEN | De Koning was in september 2013 nog niet uitgesproken of de participatiesamenleving werd enthousiast omarmd. Het enthousiasme duurde nog geen jaar. Toen duidelijk werd dat het verrekte ingewikkeld was om met minder geld meer mensen te helpen, boette het begrip razendsnel aan populariteit in. Wat rest, is de herinnering.

In 2013 kondigde de Koning de participatiesamenleving af.  We kennen de quote al, maar toch even voor de volledigheid:  ‘Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’ (Troonrede, 17 september 2013). De Koninklijke toespraak leidde tot veel enthousiasme en interessante discussies. Nieuw, fris,  meer samenleving voor minder geld, wie wil dat niet?