Over de toekomst van levensbeschouwelijk onderwijs

NIEUWW!J | OPINIE In de veertig jaren die sindsdien verstreken zijn, heeft de secularisatie om zich heen gegrepen en veel christelijke scholen worstelen met hun identiteit. Er zijn er die vast willen houden aan de exclusiviteit van het eigen geloof en van daaruit in feite niet anders kunnen dan andere religies als ‘minder’ presenteren. Voor het leren omgaan met diversiteit en het stimuleren van verdraagzaamheid – essentieel in onze tijd – lijkt me deze benadering echter bijzonder ongeschikt.