‘Ouders, een kind heeft niets aan uw rode lopertje’

TROUW | Hoe breng je een kind morele waarden bij? Filosofen Désanne van Brederode en Paul van Tongeren zijn het erover eens dat onderwijs niet zaligmakend is, voorbeeldgedrag wel. Als we van #MeToo iets hebben geleerd, is het dat macht corrumpeert. In haar Socrateslezing voor het Humanistisch Verbond brak filosoof Stine Jensen onlangs een lans voor een machtsconcept waarin voortdurend wordt geoefend op waarden als integriteit en empathie. Met het bijbrengen van dergelijke morele waarden moet je jong beginnen. Maar hoe leer je kinderen die aan?