Oplossing lerarentekort is een kwestie van heel lange adem

VOLKSKRANT | Wat is de oplossing voor het nijpende lerarentekort? Het is een vraag die het derde kabinet-Rutte sinds zijn aantreden in 2017 hoofdbrekens bezorgt.

Op Prinsjesdag stelde de regering bij monde van koning Willem-Alexander dat er inmiddels ‘een forse extra investering is gedaan om het vak van leraar aantrekkelijker te maken’, maar ook dat het hoognodig is dat ‘nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen’.

De beide ministers van Onderwijs debatteerden woensdag opnieuw met de Tweede Kamer over uiteenlopende maatregelen. Minister Arie Slob (ChristenUnie) is verantwoordelijk voor het basis- en voorgezet onderwijs, Ingrid van Engelshoven (D66) voor het opleiden van leraren.