Op zoek naar het verloren Atlantis

DE GROENE AMSTERDAMMER | De hoop op een nieuw Europa, zoals in 1992 expliciet gemaakt in het Verdrag van Maastricht, is niet langer zichtbaar, noch in de media, noch in de politiek. Hoe behouden we de open geest van toen? Afgelopen najaar herdachten we dat de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden ten einde kwam. Volgens de Britse historicus Norman Davies markeert de Eerste Wereldoorlog het begin van een periode van 75 jaar, de periode waarin Europa ‘verdeeld werd door de langste van haar burgeroorlogen’, die duurde van 1914 tot 1990. Het was het vredesverdrag met en over Duitsland dat in 1990 een einde maakte aan de orde van Jalta en Potsdam, en Duitsland herenigde. Het legde het fundament voor het einde van de Koude Oorlog en de hereniging van Europa, gefaciliteerd door het proces van de Europese integratie, en herbevestigd in het Verdrag over de Europese Unie, dat 27 jaar geleden in Maastricht werd ondertekend.