Onwil

DEGROENEAMSTERDAMMER | door Aukje van Roessel beeld Milo. Hoe pak je de financiering van moskeeën vanuit het buitenland aan als de verantwoordelijke ministeries daarover informatie achterhouden? CDA-Kamerlid Pieter Heerma sprak in het debat over de financiering van Nederlandse moskeeën vanuit het buitenland van onbehagen, onmacht en onwil. Onbehagen, omdat met het geld bij sommige moskeeën salafistische invloed wordt gekocht. Onmacht, omdat Nederlandse moslims die hun moskee van radicale islamitische invloed willen vrijwaren worden geëxcommuniceerd en het Nederland niet lukt hen te helpen een vuist te maken. En onwil, dat was een verwijt aan de ministeries die zich hiermee bezighouden. Dat zijn Sociale Zaken, omdat dit verantwoordelijk is voor integratie, Justitie, omdat dit gaat over rechtsbescherming, en Buitenlandse Zaken, omdat dit diplomatieke banden heeft met landen waaruit dat geld voor de moskeeën komt. Heerma zei het heel voorzichtig, dat over die onwil.