Ongeveer 9000 goede doelen, dit is de top-50

Bron: Trouw | Trouw heeft voor het samenstellen van de top 50 van de goede doelen op het gebied van gezondheidszorg, een eigen selectie gemaakt uit de vragen die het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) aan de organisaties voorlegde. Deze vragenlijst is gebaseerd op een onderzoek van het Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie (ECSP). Het onderzoek van het Erasmus centrum bestaat uit criteria die een voorspellende waarde hebben voor de maatschappelijke impact – het effect – van een goed doel. Bij een goed doel dat goed scoort op deze criteria, is de kans groter dat het de doelstelling haalt. De lijst van onderzoekster Kellie Liket bestaat uit tientallen criteria op het gebied van transparantie, organisatie en activiteiten. Daaruit heeft Trouw er 20 geselecteerd. Lees meer Goede Doelen Monitor