Onderwijsraad: de internationalisering van het onderwijs moet sneller

TROUW | Het kabinet moet scholen verplichten al hun leerlingen een internationaal lesonderdeel aan te bieden. De Internationale Pabo in Meppel is het hier volledig mee eens.

De internationalisering van het onderwijs gaat niet snel genoeg, vooral in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook blijven de huidige en toekomstige leraren achter. Het ministerie van onderwijs moet onderwijsinstellingen daarom verplichten om leerlingen een internationale oriëntatie aan te bieden, stelt de Onderwijsraad, naar aanleiding van ‘Internationalisering in beeld’, een monitor over de internationalisering van het Nederlandse onderwijs die vandaag verschijnt.