Onderwijskansen van kinderen worden ook bepaald door grootouders

Sociale vraagstukken | Ouders hebben invloed op het opleidingsniveau van hun kinderen, maar ook grootouders spelen een rol. Tijd voor een driegeneratieperspectief op (ongelijke) onderwijskansen, laat hoogleraar Maarten Wolbers zien. Onderzoek naar de rol van sociale herkomst bij de onderwijskansen van individuen richt zich met name op de vergelijking tussen de opleiding van ouders en hun kinderen. Uit de resultaten van dit onderzoek is genoegzaam bekend dat er een positief verband bestaat tussen het opleidingsniveau van beide, opeenvolgende generaties, maar dat deze samenhang in de loop van de tijd is afgenomen. Het aantal jongeren dat het opleidingsniveau van hun ouders niet weet te evenaren groeit.