Onderling vertrouwen Nederlanders neemt toe

Foto Friedemann Vogel/EPA

NRC | Hoe het kan is niet duidelijk, maar Nederlanders vertrouwen elkaar en instituties nu meer dan een paar jaar geleden.

Het vertrouwen van Nederlanders in anderen neemt langzaam toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat sinds 2012 het vertrouwen van Nederlanders in medemens en instituties meet.

In 2017 zei 62 procent van de bevolking vertrouwen te hebben in andere mensen, dat is een stijging met 2 procentpunt ten opzichte van 2016, en met 4 procentpunt ten opzichte van 2012. Ook het vertrouwen in diverse grote instituties zoals de EU (43 procent) en de Tweede Kamer (41 procent) is toegenomen. In de politie en rechters had in 2017 meer dan 70 procent van de Nederlanders vertrouwen. Het vertrouwen in de pers en kerken groeit bijna niet, ze blijven volgens de bijna 46.000 ondervraagden van 15 jaar of ouder weinig betrouwbaar (respectievelijk 32 en 31 procent).