Nog nooit verloren kerken zo snel hun leden

TROUW | Nederland ontkerkelijkt in rap tempo. Nog geen kwart van de bevolking is lid van een kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering. Tegelijkertijd groeien migrantenkerken en zijn jonge kerkgangers gemotiveerder en orthodoxer dan oudere generaties.

Het is onzeker of die ontwikkelingen het tij kunnen keren, schrijven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau in een religie-rapport dat woensdag is verschenen. Ze noemen het beeld ‘pluriform en paradoxaal’. Het is volgens hen nog wel  te vroeg om te spreken van een postkerkelijk Nederland.

De trend neerwaarts gaat zo hard dat de gegevens uit het nieuwe rapport ‘Christenen in Nederland’ nu ­alweer verouderd zijn. In de studie naar kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid wordt gemeld dat 28 procent zich rekent tot een kerkgenootschap.