Nieuwkomer stuit bij inburgering op malafide taalbureaus

De toezichthouder van taalbureaus die lessen aan inburgeraars geven, heeft 110 klachten ontvangen.

 TROUW | Inburgeraars vallen ten prooi aan malafide taalbureaus. Veel bedrijven storten zich op de lucratieve inburgeringsmarkt. Ze bieden onvoldoende onderwijs en zijn vooral uit op het inburgeringsbudget van de cursist. Verschillende taalbureaus zagen het afgelopen jaar cursisten overstappen naar nieuwe bureautjes, blijkt uit een rondgang van Trouw langs taalbureaus. Soms krijgen cursisten de helft minder les dan afgesproken. Malafide bureaus bellen zwakke cursisten af als er een controle dreigt, rommelen met facturen en geven lessen in het Arabisch.