Nieuw burgerinitiatief #eigeland over verruiming kinderpardon

VLUCHTELINGENWERK | Vele honderden kinderen die geworteld zijn in Nederland komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Daarmee is en blijft het huidige Kinderpardon een dode letter. Kinderen van asielzoekers die vaak jaren in Nederland zijn, wordt daarmee een kans op een goede toekomst ontnomen. VluchtelingenWerk Nederland steunt daarom het nieuwe burgerinitiatief van Tim Hofman en zijn programma #boos om het Kinderpardon te verruimen. Dit burgerinitiatief is inmiddels meer dan 200.000 keer ondertekend.