Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

TROUW | Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in speciaal basisonderwijs.

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs stijgt weer, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) die Trouw analyseerde. Dat is opvallend, omdat het juist de bedoeling is dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk samen naar school gaan. Maar vier jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs blijken kinderen met een beperking nog altijd grotendeels naar een aparte school te gaan.